Paluu

Aktiviteetteja

Paluu

 
 

 Niekantien ja Purolantien runkolinjat yhdistettiin 30.07.2009.

Vuonna 2010 Pihlavan pumppaamon toiminta loppuu ja Pihlavasta siirretään jätevedet Luotsinmäen puhdistamoon. Siirtoviemäri Pihlava - Luotsinmäki valmistuu vuoden 2010 keväällä, jolloin Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan toinen vaihe käynnistetään.

 

Pumppaamon säiliöön mahtuu 2...3 päivän jätevedet. Kun säiliö on täyttynyt, pumppu käynnistyy ja pumppaa pinnan alarajalleen.

Ensimmäinen pumppuasema asennettuna 30.07.2009. Vielä asennettava sähkökeskus ja liitäntä kiinteistön sähkökeskukseen. Pumput ovat pääsääntöisesti kolmivaihpumppuja. Kun runkolinjan kaikki kiinteistöpumppaamot on asennettu, niin sen jälkeen linja kytketään Porinkaupungin jätevesiverkostoon.