Paluu

Kylätalon edustan klapitalkoo 19...20.05.2015

Paluu

  

 Kyläsaaren Kylätalon edustalta kaadetut puut piti saada myös klapeiksi. Klapitalkoot toteutettiin 19...20.05.2015 ja homma jatkuu vielä ainakin 21.05.2015

Kuvat 20.05.2015, Jorma Liiho

Kylätalon edustan "metsikön" saneeraus eli perkaaminen edustuskuntoon kumpusi Jarmo Jyllin korvien välistä. Jarmo on ollut itse aktiivisuus toteutuksessa. Joka talkoossa mukana. Organisoimassa. Tekemässä. Ja hän on ottanut talkoisiin mukaan myös traktorinsa. Hienoa sitoutumista kylämme hyväksi.
Mukana aktiivisesti klapitalkoossa ovat olleet Jarmo Jylli, Eino Eloranta, Jorma Liiho, Tero Eloranta, Markku Vehmas ja Pertti Laakso.
Klapimestari Markku Vehmas antoi työpanoksensa lisäksi talkoopanokseen mainion puiden katkaisu- ja klapituskoneensa. Veloituksetta. Myös Esko Ruusunen oli positiivisesti mukana työssä antaen hydraulisen puristimensa talkooväen käyttöön veloituksetta. Paljon kiitoksia Markulle, Jarmolle ja Eskolle koneistopanostuksestanne.
Ja välillä myös tuumaus- ja tankkaustauko.