Paluu

Ei se tieväylä aina riitä

Paluu

  

 Peltiä kasaan Kyläsaaren raitilla

Kuva alla. Hieno, että väylä Kyläsaaresta Uusiniittyyn sai osittain uuden

pinnoitteen kesällä 2016. Reuna vain on jyrkän petollinen.